Başvuru Koşulları


Metinlerin Değerlendirilmesi

Felsefe Arkivi’ne gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından ön incelemende geçirildikten sonra, üç hakem tarafından incelenir. Yayın Kurulu gelen hakem raporları doğrultusunda, yazardan bazı eklemeler, kısaltmalar ve düzeltmeler yapmasını isteyebilir.

Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen metinlerde, yazarın ismi hakemlere açıklanmaz. Metinlerin akademik etiğe uygun olması beklenir ve bir metnin sorumluluğu yazarına aittir.

Metinlerin Biçimi

Makaleler ve çeviri bölümündeki metinlerin başlarında sırasıyla Türkçe ve İngilizce özet / abstract (200-250 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler / keywords (5-10 sözcük) bulunmalıdır. Metin, 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış Word dosyası biçiminde gönderilmelidir.

Makaleler için kullanılacak referans sistemi “Chicago 16th A” olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Makalelerin İletilmesi

Felsefe Arkivi’ne gönderilecek yazılar toplam dört nüsha halinde basılmış olarak gönderilmelidir. Bunların bir nüshasında sol üst köşede ad soyad, iletişim ve kurum bilgilerine yer verilmeli, diğer üç nüshada ise bu bilgiler bulunmamalıdır. İlk sayfada kişisel bilgilerin yer aldığı Word dosyası CD’ye kaydedilerek zarfa eklenmiş olmalıdır. Makalelerle birlikte Müsade Yazısı ve Temlikname (3 adet) gönderilmesi gerekmektedir.

EkBoyut
temlikname.doc29.5 KB
temlikname.pdf21.07 KB
musaade-yazisi.doc21.5 KB
musaade-yazisi.pdf11.13 KB

Ara

İçerik yayını

İçerik yayınları