Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün 1945 yılından beri yayınladığı akademik dergisidir. Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır.
Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy dergisinin amacı Türkçe ve İngilizce, özgün araştırma makalesi, çeviri metin ve kitap incelemesi yazıları yayınlayarak ve ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkıda bulunmaktır.

Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy felsefenin tüm alanlarına ilişkin konuları kapsar. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

 

< >

Son Makaleler

Öne Çıkan Makaleler

< >

İÇİMDEKİ AHLÂK YASASI: KANT'IN AHLÂK KURAMI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME

Bu makalede, Kant'ın ahlak kuramı, özellikle koşulsuz buyruk kavramı eleştirel bir biçimde incelenmektedir. Amaç, modern etiğin temeli olarak görülen bu kuramı açıklamak ve günümüzde modern etiğe yöneltilen itirazların ve eleştirilerin daha doğru bir biçimde anlaşılmasını sağlamaktır. Bir yanda özgü...

Yazar/lar : Özge ÖZAYDIN